HDV detectives

Producten

MISDAADPREVENTIE

Preventie?

Een zinvolle zaak!

Steeds meer ondernemingen worden heden ten dage vroeg of laat het slachtoffer van een inbraak, bedrijfsfraude, malversaties, intimidatie of overval. Volgens een recent consumenten onderzoek vindt in Nederland zelfs elke drie minuten een inbraak plaats... Onlangs is vastgesteld dat het probleem bedrijfsfraude in toenemende mate verergert. Uit onderzoek is gebleken dat de ondernemers 3 tot 7 % van de omzet verliezen door frauduleuze handelingen. Ook wel economische lekkage genoemd.

Preventie als winstbrenger!

Preventie wordt nogal eens beschouwd als een afgedwongen kostenpost.

Investeren in preventie is echter wel degelijk winstgevend, echter alleen dan wanneer de beveiligingsmaatregel ook op de juiste wijze wordt afgestemd op soort en ernst van de criminele bedreiging en/of risico.

Preventie betreft zekerheid!

Zowel in het persoonlijke vlak als bedrijfsmatig is preventie een basisvoorwaarde. Een aantasting van deze basis kan verstrekkende gevolgen hebben en zelfs het voortbestaan in gevaar brengen.

Het is daarom van groot belang dat de investering die wordt gedaan in preventieve voorzieningen, ook afgedwongen wordt in een vroeg stadium.

Dit kan later de zekerheid van onderneming of instelling aanzienlijk vergroten en veel onnodige kosten besparen. 

Preventie is niveau!

Alleen slordige en onverschillige mensen laten dingen over zich heen komen en gaan klagen.

Mensen die zorg hebben voor wat ze hebben opgebouwd in de loop der jaren, zullen een goede instandhouding nastreven van wat voor hen van waarde is.

Bedrijven die onvoldoende op hun voorraden letten, lopen langzaam maar zeker leeg. De voorraad is de brandstof voor een bedrijf en die moet ook als zodanig beschermd worden. Wie wil er werkeloos bij zitten als het fundament onder het bedrijf weg gegraven is?

HDV detectives probeert door een actief preventiebeleid, diefstal en fraude te voorkomen.

Offerte

Vraag gratis offerte aan om uw bedrijf of instelling door HDV detectives te laten screenen.

Dan krijgt u een duidelijk beeld van uw bedrijf of instelling waar de ‘zwakke’ en ‘gevoelige’ plekken liggen.