HDV detectives

Producten

 
Verhaalsonderzoek & kredietwaardigheidonderzoek
 
 
Wanneer u een vordering heeft is het van belang informatie van de
partij te krijgen van welke u het bedrag vordert om te bepalen of en
welke verdere stappen zinvol zijn. Met ons verhaalsonderzoek brengen wij
geheel in kaart waar bijvoorbeeld beslagmogelijkheden liggen en hoe de
verdere vermogenspositie van de partij is. 
 
Aan de hand van een volledige naam en geboortedatum of volledige
bedrijfsgegevens kunnen wij voor u het 
volgende achterhalen:
 
- Waar een persoon staat ingeschreven
- Wie er nog meer op dat adres staan ingeschreven
- Of de persoon gehuwd is of een samenwonend
- Welke onroerende goederen op naam van de persoon staan
- Waar de persoon inkomsten uit genereert, zoals arbeidsbetrekking of uitkering
- Of er andere vormen van vermogen bekend zijn, zoals een boot etc.
- Of de persoon betrokken is bij een onderneming
 
Al onze verhaalsonderzoeken worden discreet, effectief en met zorg voor
alle betrokkenen uitgevoerd. Verder hanteren wij een heldere
kostenstructuur voor elk verhaalsonderzoek met een vooraf afgesproken
looptijd.
 
Antecedenten onderzoek
Met een antecedentenonderzoek wordt onderzoek gedaan naar belangrijke
gegevens als vorige werkgevers of zaken partners, opleidingen,
identiteit, strafblad en nog veel meer zaken waaruit blijkt of u de
persoon kan vertrouwen toekomstig personeelslid of zakenpartner.
 
Discreet
HDV detectives is een professionele organisatie, die op een
uiterst discrete, accurate en snelle manier te werk gaan. Zij hebben
ervaring op vele gebieden en zijn opgeleid binnen korpsen van de
politie, andere recherche bureaus en de Koninklijke Marechaussee. 
info@hdvdetectives.com